Introduktion Yoga- De Tio kropparna

Detta kan du förvänta dig av passen nedan: Under passens gång får du grundläggande information om De Tio kropparna samt några övningar.

Om du är testpilot så vill jag ha dina synpunkter fortlöpande eller senast den 9 februari -22. Tack!

  1. vad du tyckte om passet
  2. fungerade ljudet bra (obs att kvalitén på ljudet också har med din utrustning att göra; tips maxvolym resp koppla till extern högtalare eller använd trådlösa hörlurar)
  3. var bildkvalitén tillfredställande
  4. fungerade det bra rent tekniskt
  5. jag kanske kommer med fler frågor och uppmuntran efterhand….

Behöver du ställa en fråga till mig är du välkommen att mejla mig på carina@joydame.se.

Introduktion till Medi-Yoga

Om du är nybörjare på Medi-Yoga och/ eller inte är bekant med begrepp som ”Yogiska andetag”, ”eldandning”, ”rotlås”, ”fokus i tredje ögat” ber jag dig att du först tittar på den korta introduktionsfilmen ovan (6 min.). Anpassa passen efter din förmåga. Lyssna på kroppen och dagsformen. Yoga får vara utmanande men inte skapa smärta. Gör inte eldandning om du har mens eller är gravid.

Introduktion till De Tio kropparna samt ett Restorative Yoga-pass

Första kroppen – Själskroppen

Andra kroppen – Det negativa sinnet

Tredje kroppen – Det positiva sinnet

Fjärde kroppen – Det neutrala sinnet

Femte kroppen – Den fysiska kroppen

Sjätte kroppen – Glorian

Sjunde kroppen – Auran

Åttonde kroppen – Den praniska

Nionde kroppen – Den subtila

Tionde kroppen – Den strålande

Elfte kroppen – Summan av de tio

Noll-Shunia – Cirkeln är sluten